Utleie Tømmerholt Idrettshus   

Tømmerholt IL

    


 


                                                                                      DATO 26.mars 2018  

 

Tømmerholt IL eier idrettslokalet. Dette lokalet kan leies i ukedagene til møter, feiring av fødselsdag, konfirmasjoner etc. Lokalet kan også leies ut til arrangementer i helgene. Pris på leie er:

 

Ukedager:

For medlemmer:                                             Kr.  800,- med vask               

Barnebursdag                                                 Kr. 800,- med vask

For ikke medlemmer                                       Kr. 1100,- med vask

Helge priser pr dag

For medlemmer:                                              Kr. 2500,- inklusiv vask ( Halv pris på dag 2)

For ikke medlemmer                                        Kr. 3000 inklusiv vask ( Halv pris for dag 2)

Barnebursdag lørdag/søndag                  Kr. 1600,- inklusiv vask Leie lør og søndag  ( Halv pris for dag 2)

 

Ved ekstra skittent idrettshus etter utleie kan vi fakturere kroner 500 ekstra.

Ved oppkast, urinering eller lignende vil det bli fakturert kroner 1000 ekstra per sted.

                                                          

 

Ansvar for utleie: Tina Feyling Mobil 93234265

mail: Tinafeyling2@gmail.com

 

Aldersgrense for å leie Idrettshuset er 30 år i helgene. Den som bestiller idrettshuset og skriver under på kontrakten, må være tilstede i lokalet og har ikke mulighet til å la andre bruke lokalet uten at en er tilstede. Det gis derfor ikke mulighet for andre enn den som skal holde festen til å leie huset. (ved bryllup, dåp etc. gis det dispensasjon fra 30 års regelen.)

Utleie fredag: Nøkkel kan fås torsdag ettermiddag hvis ikke huset er leid ut torsdag kveld.

Utleie lørdag og søndag: Nøkkel kan fås dagen før hvis ikke huset er leid ut.


 Huset skal være ferdig ryddet innen klokken 12.00 dagen etter utleie i helgene og i ukedagene skal huset være ryddet og vasket samme kveld.

 

Med vennlig hilsen husstyret


Inger Marie Elmer

TØMMERHOLT IDRETTSLAG

HUSSTYRET

 

AVTALE OM KORTTIDSLEIE AV TØMMERHOLT IDRETTSHUS

Det er inngått avtale om leie av Tømmerholt Idrettshus mellom underskriver (leier) og

Tømmerholt Idrettslag (TIL) v/undertegnede.

 

Leieren forplikter seg til å bruke lokalet, inventar og utstyr med forsiktighet.  

Brudd på reglene vil medføre erstatningsansvar overfor TIL.

Ødelagt / skadet inventar og utstyr må erstattes. Det vedlegges 1 stk skadeskjema.

 

 1. Bord og stoler rengjøres og settes på plass.
 2. Servise, glass og bestikk vaskes i vaskemaskin og ryddes bort i henhold til merking i skap / skuffer.

Hvis koketopp / stekeovn er brukt skal den rengjøres.

 1. Lokalene må ryddes og vaskes samme kveld ved leie på ukedag (etter avtale).
 2. Ved utleie fredag/lørdag/søndag skal lokalene ryddes og gulvene feies innen kl. 12.00 påfølgende dag.  Dette gjelder sal, kjøkken, gang oppe og nede, toaletter, samt garderober hvis de er brukt.( låses opp etter avtale)
 3. Rengjøring dekker kun normal gulvvask. Ved ekstra tilgrising av lokalet kan det komme en ekstra regning på kr. 500,- + kroner 1000,- per sted det blir urinert eller funnet oppkast.
 4. Det er ikke tillatt å røyke innendørs.  
 5. Bruk utelyktene som står på kjøkkenet ved inngangspartiet. Fakler skal og må ikke settes på treverk, inngangsparti  
 6. Det er ikke mulig å kaste søppel på idrettshuset. Dette må tas med hjem.
 7. Området rundt huset skal ryddes for søppel, sigarettsneiper osv.
 8. Leier forplikter seg til å påse at vinduer og dører er låst før lokalene forlates.  HUSK kjellerdør.
 9. Leien gjelder for avtalt tid.  Nøkler etter avtale.

 

Ta hensyn til naboer                                    Avtalen er en tillitssak.

 

Utleieansvarlig i husstyret:    Tina Feyling, tlf. 93234265 mail Tinafeyling2@gmail.com

Innbetalinger:                         Siri Dürendahl, tlf: 975 96 259

 

Leiers navn:__________________________________________________________

 

Leiers adresse:________________________________________________________

 

Leiers tlf/mob.:_________________________________________________________

 

Leie gjelder fra:__________________ kl.:___  Leie gjelder til:_______________ kl.:___

 

Leiepris kr.:_____________________  inkl. vask i henh. til ovennevnte.

 

Leie betalt kontant: ___         Leie innbetales pr. bank til:    Tømmerholt Idrettslag

                                                                                               Postboks 102

                                                                                               3163 Borgheim

                                                                                               Konto: 2470.14.04684

Tømmerholt,

 

Sign for Tømmerholt IL                                                                   Sign. ansvarlig leietaker

 

 

”KNUSELISTE”

 

ER DU LEIER / BRUKER AV HUSET OG VET AT NOE ER BLITT ØDELAGT VÆR SÅ SNILL OG SETT DET OPP PÅ DENNE LISTEN SLIK AT VI KAN FÅ REPARERT ELLER ERSTATTET DETTE.

 

DATO

GJENSTAND

ANTALL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjenstanden skal erstattes / betales av:____________________________________________

 

Underskrift leier:_____________________________________________________________